upprättelse
för hela människan

Jag vet hur det är att vara på botten. Jag vet hur det känns att förlora allt. Jag har hört den förtvivlade gråten från alla de som älskar mig. Jag har sett rädslan i min mammas ögon. Jag har känt den förödande smärtan och skammen när man misslyckas med att ta hand om sina egna barn. Jag har levt med vetskapen om att jag svikit allt och alla gång på gång. Jag har suttit i karantän, i misären och sett livet rinna iväg genom mina smutsiga fingrar. Flykten förvandlades till ett moment 22-fängelse av alkohol och droger. Jag kan detta helvete in och ut.

MEN IDAG HAR JAG FÅTT ETT HELT NYTT LIV.
Idag hör jag skratten från mina barn på morgonen. Idag ser jag lättnaden och stoltheten i min familjs ögon. Jag känner glädjen och friheten pulsera i hela min tillvaro. Mitt liv är idag fullt av hopp och kärlek.
Men vägen dit var långt ifrån spikrak. Min tro på Jesus har gett kraft att resa mig upp. Gemenskapen i kyrkan var de kryckor som bar mig stapplande framåt på den brokiga vägen till upprättelse. Kyrkan gav de vapen jag behövde för att kämpa mot mitt missbruk.

 

”MER ÄN ALLT SOM SKA BEVARAS, BEVARA DITT HJÄRTA,
FÖR DÄRIFRÅN UTGÅR LIVET.”
Ordspråksboken 4:23

I det nätverk som finns kring Heart of Evangelism har på senare tid ett stort intresse väckts, dels hos enskilda men också i civilsamhället och hos samhällsaktörer, kring socialt och rehabiliterande arbete på kristen grund. De stora behoven och det stora intresset har lett fram till en vision hos Heart of Evangelism att etablera ”Heart Centers” i våra större städer samt ett antal behandlingshem runt om i landet.

Heart Center Stockholm är det första av våra center och beräknas öppna efter sommaren 2021. Centrets mål är att uppmuntra och stödja människor till hälsa i bredast tänkbara bemärkelse; socialt, mentalt, existentiellt, fysiskt och känslomässigt. Utifrån en kristen grundsyn vill vi hjälpa människor till ett helt och upprättat liv.
Vi vänder oss till en bred målgrupp men med särskilt fokus på människor i destruktiva livssituationer, som söker alternativ och förändring. Heart Center kommer att hålla öppet dagtid och erbjuda en varm och öppen mötesplats där man över en enkel kopp kaffe kan träffa en av våra medarbetare för en första kontakt.

Det finns inga hopplösa fall.

Det finns hopp.

Sebastian Stakset

Nytt socialt kristet
center i Stockholm

Föreningen Heart of Evangelism har under de senaste åren genomfört en rad större event på olika platser i Sverige och åtskilliga tusen människor har berörts. Syftet är att sprida hopp och tro på att trasiga liv kan helas och upprättas och att dela de goda berättelserna från människor vars liv förvandlats; från mörker till ljus.
Vid sidan av dessa events bedrivs en medie-verksamhet med samma syfte. Genom event- och mediearbetet har ett omfattande nätverk byggts och ett stort intresse väckts, dels hos enskilda men också i civilsamhället och hos samhällsaktörer, kring socialt och rehabiliterande arbete på kristen grund.
Heart Center Stockholm är ett center som beräknas öppna i början av 2021. Centret kommer att erbjuda en varm och öppen mötesplats där man över en enkel kopp kaffe kan träffa en av våra medarbetare för en första kontakt.

Den som vill gå vidare och är motiverad kan komma in i ett omsorgs- och rehabiliteringsprogram, där erfarna medarbetare vägleder och stöttar på väg mot ett helt och upprättat liv.
Kvällstid erbjuds regelbundet motiverande föreläsningar och samlingar med fokus på personlig utveckling, för större och mindre grupper. De flesta samlingarna kommer att var offentliga, medan andra kräver anmälan. Musik och kultur kommer att ha en given plats i verksamheten, och på söndagar inbjuder vi in till gudstjänst.
Den medie-verksamhet som Heart of Evangelism bedriver kommer också ha sin bas i centret, med möjligheter till audio- och videoinspelningar.
Till Heart Center Sthlm är man välkommen på ett ”drop in”-besökare, eller så bokar man ett besök via vår webbsida för ett personligt samtal.

Heart Center Sthlm
Värdegrund

Vår värdegrund är hämtad från Bibeln och utgår från tre grundläggande övertygelser:

  • Varje människa är skapad och önskad av Gud, oersättlig och med ett unikt värde. (Psalm 139)
  • Det är aldrig hopplöst och det går alltid att börja om; vägen till frihet, förvandling och helande på djupet har öppnats för alla människor. (Jeremia 18:1-6)
  • Kärleken är störst av allt. Kärleken är aldrig glad över orättvisan, men gläder sig när sanningen segrar. Den ger inte upp. Den tror allt, hoppas allt och uthärdar allt. (1 Korintierbrevet 13)

upprättelse
för hela människan

Fokus för Heart Center Sthlm ligger på upprättelse för hela människan och erbjudandet om en tillhörighet – ett hem – för människor i Stockholmsområdet.
Vi vill möta de enorma behov som uppstår när ett land översköljs av gängkriminalitet, droger, psykisk ohälsa och socialt utanförskap. Vi vill se förvandlade liv. Bibeln berättar hur Gud gång på gång erbjuder trasiga människor förlåtelse, upprättelse och en ny start – en chans att börja om.
Det budskapet vill vi ge varje stockholmare. Vi tror att svaret på hur man stoppar mörkrets framfart finns i Jesus kärleksfulla famn. Därför öppnar vi ett center av hopp, med en låg tröskel ut mot gatan, för att förmedla förvandling på djupet och stötta människor hela vägen ut till frihet.

Vi kommer att jobba med två poler: den gemensamma mötesplatsen och hemmen. Det innebär att vi dels etablerar ett center i Stockholm för samtal, rådgivning, föreläsningar, gudstjänster etc. Men vi etablerar också ett nätverk av hemgrupper runt om i Stockholmsområdet. Vi arbetar för Stockholms bästa och samverkar med kristna församlingar och verksamheter, med civilsamhället i övrigt samt stadens sociala och andra myndigheter.
Verksamheten kommer att ledas av Sebastian Stakset; grundare av Heart of Evangelism och inititativtagare till centret, Kjell Karlsten, som går in som verksamhetschef och Ann-Christine Karlsten som blir ansvarig för omsorg & rehabilitering.
I verksamheten involveras flera av Heart of Evangelism´s anställda tillsammans med ett antal volontärer och frivilligarbetare.

Sebastian Stakset

Sebastian Stakset

Grundare av Heart of Evangelism & initiativtagaren till centret

Artist, föreläsare och influencer vars livsresa från hat och mörker, till kärlek och ljus har haft ett stort genomslag i sociala och traditionella medier.

Kjell Karlsten

Kjell Karlsten

Verksamhetschef

Tidigare chef för Frälsningsarméns
Programsekton som omfattar ca 20
sociala institutioner och 75
kårer/församlingar med kyrklig och
social verksamhet.

Ann-Christine Karlsten

Ann-Christine Karlsten

Ansvarig för omsorg & rehabilitering

Grundare av Krukmakarens Hus,
tidigare föreståndare för samtalscentret Eken och metodstöd för Frälsningsarméns
öppna sociala arbete.