upprättelse för
hela människan 

Fokus för Heart Sthlm ligger på upprättelse för hela människan och erbjudandet om en tillhörighet – ett hem – för människor i Stockholmsområdet. 
Vi vill möta de enorma behov som uppstår när ett land översköljs av gängkriminalitet, droger, psykisk ohälsa och socialt utanförskap, och vi vill se förvandlade liv. 
Vi hämtar vår förebild från Bibelns berättelse om hur Jeremia får en uppmaning från Gud: ”Gå ner till krukmakarens hus, så ska jag tala till dig där.” Jeremia gick till krukmakarens hus och hittade honom upptagen med arbete vid sin drejskiva. 
Men krukan som han höll på att forma med sina händer misslyckades. Då började krukmakaren om igen och gjorde den till en ny kruka, så som han ville ha den. 
Och Jeremia hör Gud säga: ”Skulle inte jag kunna göra med er som krukmakaren gör? Som leran i krukmakarens hand är ni i min hand…”
Vårt liv kan liknas vid en kruka gjord av ömtåligt material. Vi är skapade vackra och unika, men omständigheter kan göra att det blir en spricka, att vi skadas eller till och med går sönder. När livet gått sönder vill Gud ta oss i sina krukmakarhänder och ge oss en ny start, forma om, upprätta och göra oss hela igen. 
Vår övertygelse och erfarenhet är att det finns förlåtelse, upprättelse och möjligheter till en ny start för varje människa – en chans att börja om. 

Heart Sthlm är en plats av hopp, med en låg tröskel ut mot gatan, för att förmedla förvandling på djupet och stötta människor hela vägen ut till frihet. 
Det sker bl a genom samtal, rådgivning och rehabiliterande verksamhet, men också via föreläsningar gudstjänster etc. 
 
Vi arbetar för Stockholms bästa och samverkar med kristna församlingar och verksamheter, med civilsamhället i övrigt samt stadens sociala och andra myndigheter. 
 
Ann-Christine Karlsten är ansvarig för omsorg & rehabilitering. anki.karlsten@heartsthlm.se
 
I verksamheten involveras flera av Heart of Evangelism´s anställda tillsammans med volontärer. 

Hjälp oss att göra skillnad